Frida Förlag AB har en unik kompetens att producera magasin till tjejer och kvinnor. Vi säljer över 2.500.000 tidningar varje år. Varje tidningsexemplar läses av ca 3 unga kvinnor, vilket innebär ca 7.500.000 kontakttillfällen. Förlaget har sedan 1981 mål-medvetet satsat på utgivning av tidningar riktade till kvinnor upp till ca 30 år. Frida förlag ger ut följande periodiska tidskrifter: VECKANS NU, GLAZE, FRIDA, SOLO, GLITTER, och SUDOKU. Frida producerar vidare ett 30-tal one-shots i olika ämnen.
Våra tidsskrifter

Veckans Nu - Prenumerera »
Annonsera »

Glaze - Prenumerera »
Annonsera »

Frida - Prenumerera »
Annonsera »

SOLO - Prenumerera »
Annonsera »

Glitter - Prenumerera »
Annonsera »

Sudoku
Prenumerera >>
Vill du prenumerera på någon av våra tidskrifter, klicka här eller på länken under den eller de tidningar som du vill prenumerera på. Prenumerera »
Annonsera >>
All annonsförsäljning för Frida Förlags titlar sköts av vår partner NewsFactory AB. För kontakt och annonsinformation, klicka här.
Lediga tjänster >>
Vill du jobba på ett av Sveriges mest offensiva förlag som vänder sig till en ung kvinnlig publik.
Tveka inte att ta kontakt med oss.
Kontakt
Frida Förlag AB
Hammarby kaj 18
120 30 Stockholm
Tel: +46 8 587 48 100
Fax: +46 8 587 48 107
veckansnu@fridaforlag.se
frida@fridaforlag.se
solo@fridaforlag.se
glaze@fridaforlag.se
glitter@fridaforlag.se
sudoku@fridaforlag.se